Sốt xuất huyết làm phức tạp thêm nỗ lực chống COVID-19 ở Indonesia

Người dân đang xông khói một khu vực để phòng dịch sốt xuất huyết tại một khu nhà ở Jakarta hôm 11.4. Ảnh: AFP.
Người dân đang xông khói một khu vực để phòng dịch sốt xuất huyết tại một khu nhà ở Jakarta hôm 11.4. Ảnh: AFP.
Người dân đang xông khói một khu vực để phòng dịch sốt xuất huyết tại một khu nhà ở Jakarta hôm 11.4. Ảnh: AFP.
Lên top