Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Sốt vó” vì giảm mạnh ủng hộ, Trump cải tổ nhân sự ban tranh cử