Sống sót thần kỳ sau 3 tuần mắc kẹt giữa mênh mông băng tuyết ở Alaska

Anh Tyson Steele, 30 tuổi, được đội cứu hộ phát hiện sau 3 tuần bị cô lập giữa rừng nhờ dòng chữ SOS to viết trên nền tuyết. Ảnh: Alaska State Troopers
Anh Tyson Steele, 30 tuổi, được đội cứu hộ phát hiện sau 3 tuần bị cô lập giữa rừng nhờ dòng chữ SOS to viết trên nền tuyết. Ảnh: Alaska State Troopers
Anh Tyson Steele, 30 tuổi, được đội cứu hộ phát hiện sau 3 tuần bị cô lập giữa rừng nhờ dòng chữ SOS to viết trên nền tuyết. Ảnh: Alaska State Troopers
Lên top