Sống ở sân bay Mỹ suốt 3 tháng để "trốn" COVID-19

Sân bay quốc tế O'Hare, Chicago, Mỹ. Ảnh: AFP
Sân bay quốc tế O'Hare, Chicago, Mỹ. Ảnh: AFP
Sân bay quốc tế O'Hare, Chicago, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top