Sống ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới giữa đại dịch COVID-19

Người dân Phần Lan, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 3 năm liên tiếp. Ảnh: Reuters
Người dân Phần Lan, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 3 năm liên tiếp. Ảnh: Reuters
Người dân Phần Lan, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 3 năm liên tiếp. Ảnh: Reuters
Lên top