Song đấu ông Trump - Biden: Phập phồng ở chiến địa Georgia

Người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử ở sân bay Richard B.Russell ở Rome, Georgia. Ảnh: AFP.
Người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử ở sân bay Richard B.Russell ở Rome, Georgia. Ảnh: AFP.
Người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử ở sân bay Richard B.Russell ở Rome, Georgia. Ảnh: AFP.
Lên top