"Soi" tỉ lệ tín nhiệm ông Biden, Trump sau bầu cử

Tỉ lệ tín nhiệm ông Joe Biden cao hơn ông Donald Trump trong cuộc thăm dò mới. Ảnh: AFP
Tỉ lệ tín nhiệm ông Joe Biden cao hơn ông Donald Trump trong cuộc thăm dò mới. Ảnh: AFP
Tỉ lệ tín nhiệm ông Joe Biden cao hơn ông Donald Trump trong cuộc thăm dò mới. Ảnh: AFP
Lên top