"Soi" sức mạnh tàu ngầm hạt nhân tương lai của Australia

Tàu ngầm hạt nhân John Warner của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân John Warner của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân John Warner của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ
Lên top