Sôi sục giận dữ, nghị sĩ Philippines kêu gọi cấm cửa Donald Trump