Sốc với kích cỡ và số lượng tiểu hành tinh oanh tạc Trái đất thuở sơ khai

Ảnh minh họa về Trái đất ở giai đoạn hình thành. Ảnh: SwRI
Ảnh minh họa về Trái đất ở giai đoạn hình thành. Ảnh: SwRI
Ảnh minh họa về Trái đất ở giai đoạn hình thành. Ảnh: SwRI
Lên top