Sốc trước hình ảnh thương tâm trong “sóng thần” COVID-19 ở Ấn Độ

Lên top