Sốc: Mỹ không thể bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Hệ thống vũ khí của tàu chiến lớp Aegis. Ảnh: Sputnik
Hệ thống vũ khí của tàu chiến lớp Aegis. Ảnh: Sputnik
Hệ thống vũ khí của tàu chiến lớp Aegis. Ảnh: Sputnik
Lên top