Sóc mẹ chặn đường cầu cứu người phụ nữ giúp sóc con bị thương

Một sóc mẹ đã cầu cứu người phụ nữ Mỹ khi con bị thương. Ảnh: ABC.
Một sóc mẹ đã cầu cứu người phụ nữ Mỹ khi con bị thương. Ảnh: ABC.
Một sóc mẹ đã cầu cứu người phụ nữ Mỹ khi con bị thương. Ảnh: ABC.
Lên top