Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sốc khi các quan chức Ukraina kê khai tài sản