Sóc đất marmot - thủ phạm nghi gây bùng dịch hạch ở Trung Quốc và Mông Cổ

Một con Tarbagan marmot ở thảo nguyên quanh hồ Khukh, Mông Cổ. Ảnh: CNN.
Một con Tarbagan marmot ở thảo nguyên quanh hồ Khukh, Mông Cổ. Ảnh: CNN.
Một con Tarbagan marmot ở thảo nguyên quanh hồ Khukh, Mông Cổ. Ảnh: CNN.
Lên top