Sốc: Dàn tiêm kích tàng hình tối tân của Anh có nguy cơ thành... phế liệu