Sợ Trung Quốc thù, ông Duterte không “làm ầm ĩ” chuyện Biển Đông