So sánh COVID-19 với cúm mùa, ông Trump bị Facebook gỡ bài

Facebook gỡ bài đăng chứa thông tin sai lệch về COVID-19 của ông Trump. Ảnh: AFP
Facebook gỡ bài đăng chứa thông tin sai lệch về COVID-19 của ông Trump. Ảnh: AFP
Facebook gỡ bài đăng chứa thông tin sai lệch về COVID-19 của ông Trump. Ảnh: AFP
Lên top