Số phận sống mòn của một số loài động vật ở Australia

Nhóm 10 sinh viên cưỡi voi vào ngày 13.1. ở Ayutthaya, Thái Lan cầu nguyện cho Australia khi thảm kịch cháy rừng diễn ra. Ảnh: Reuters
Nhóm 10 sinh viên cưỡi voi vào ngày 13.1. ở Ayutthaya, Thái Lan cầu nguyện cho Australia khi thảm kịch cháy rừng diễn ra. Ảnh: Reuters
Nhóm 10 sinh viên cưỡi voi vào ngày 13.1. ở Ayutthaya, Thái Lan cầu nguyện cho Australia khi thảm kịch cháy rừng diễn ra. Ảnh: Reuters
Lên top