Số phận của người gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Richard Barnett gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ảnh: AFP
Richard Barnett gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ảnh: AFP
Richard Barnett gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top