Số phận của người đội mũ sừng bò gây bạo loạn ở Điện Capitol

Jacob Chansley gây bạo loạn ở Điện Capitol. Ảnh: AFP
Jacob Chansley gây bạo loạn ở Điện Capitol. Ảnh: AFP
Jacob Chansley gây bạo loạn ở Điện Capitol. Ảnh: AFP
Lên top