Số người lây nhiễm tại lò mổ ở Đức lên tới hơn 1.000

Lên top