Số người chết trong thảm họa động đất Italia cao kỷ lục