Số người chết ở Italia tăng vọt, COVID-19 lan khắp Châu Âu

Kinh đô thời trang Milanvắng vẻ khi dịch COVID-19 lây lan mạnh ở Italia và khắp Châu Âu. Ảnh: Getty Images
Kinh đô thời trang Milanvắng vẻ khi dịch COVID-19 lây lan mạnh ở Italia và khắp Châu Âu. Ảnh: Getty Images
Kinh đô thời trang Milanvắng vẻ khi dịch COVID-19 lây lan mạnh ở Italia và khắp Châu Âu. Ảnh: Getty Images
Lên top