Số lượng lợn biển chết tăng đột biến ở Mỹ

Một con lợn biển bơi trong hồ bơi ở Tampa, Florida, Mỹ. Ảnh: AFP
Một con lợn biển bơi trong hồ bơi ở Tampa, Florida, Mỹ. Ảnh: AFP
Một con lợn biển bơi trong hồ bơi ở Tampa, Florida, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top