Số lượng lợn biển chết ở Florida, Mỹ đạt mức kỷ lục mới

Số lượng lợn biển chết ở Florida, Mỹ ngày càng gia tăng do mất đi nguồn thức ăn. Ảnh: AFP
Số lượng lợn biển chết ở Florida, Mỹ ngày càng gia tăng do mất đi nguồn thức ăn. Ảnh: AFP
Số lượng lợn biển chết ở Florida, Mỹ ngày càng gia tăng do mất đi nguồn thức ăn. Ảnh: AFP
Lên top