Số lượng côn trùng cư ngụ trên mặt đất giảm khoảng 9% mỗi thập kỉ

Lên top