Số ca nhiễm COVID-19 ở tâm dịch Vũ Hán sẽ giảm về 0 vào cuối tháng 3

Chuyên gia Trung Quốc dự báo số ca nhiễm COVID-19 ở tâm dịch Vũ Hán giảm về 0 vào cuối tháng 3. Ảnh: Shanghai.
Chuyên gia Trung Quốc dự báo số ca nhiễm COVID-19 ở tâm dịch Vũ Hán giảm về 0 vào cuối tháng 3. Ảnh: Shanghai.
Chuyên gia Trung Quốc dự báo số ca nhiễm COVID-19 ở tâm dịch Vũ Hán giảm về 0 vào cuối tháng 3. Ảnh: Shanghai.
Lên top