Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc vượt mốc 2.000

Gần một tuần sau khi báo động đỏ về dịch COVID-19, số ca nhiễm virus ở Hàn Quốc vượt mốc 2.000 ca. Ảnh: Reuters.
Gần một tuần sau khi báo động đỏ về dịch COVID-19, số ca nhiễm virus ở Hàn Quốc vượt mốc 2.000 ca. Ảnh: Reuters.
Gần một tuần sau khi báo động đỏ về dịch COVID-19, số ca nhiễm virus ở Hàn Quốc vượt mốc 2.000 ca. Ảnh: Reuters.
Lên top