Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng vọt lên gần 5.766 

Lực lượng quân đội Hàn Quốc ở khu vực Daemyeong-dong, quận Nam-gu,  Daegu, Hàn Quốc tham gia cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: Yonhap.
Lực lượng quân đội Hàn Quốc ở khu vực Daemyeong-dong, quận Nam-gu, Daegu, Hàn Quốc tham gia cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: Yonhap.
Lực lượng quân đội Hàn Quốc ở khu vực Daemyeong-dong, quận Nam-gu, Daegu, Hàn Quốc tham gia cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: Yonhap.
Lên top