Số ca mới nhiễm COVID-19 giảm, Trung Quốc lo ngại dịch từ bên ngoài vào

Người lao động trong trang phục bảo hộ khử trùng tại chợ hải sản Hoa Nam, nơi được cho là khởi phát virus gây dịch COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Người lao động trong trang phục bảo hộ khử trùng tại chợ hải sản Hoa Nam, nơi được cho là khởi phát virus gây dịch COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Người lao động trong trang phục bảo hộ khử trùng tại chợ hải sản Hoa Nam, nơi được cho là khởi phát virus gây dịch COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Lên top