Số ca COVID-19 tăng vọt, hàng loạt thành phố Châu Âu công bố hạn chế mới

Hàng loạt thành phố ở Châu Âu phải ban hành các hạn chế COVID-19 mới do số ca mắc tăng vọt. Ảnh: Reuters
Hàng loạt thành phố ở Châu Âu phải ban hành các hạn chế COVID-19 mới do số ca mắc tăng vọt. Ảnh: Reuters
Hàng loạt thành phố ở Châu Âu phải ban hành các hạn chế COVID-19 mới do số ca mắc tăng vọt. Ảnh: Reuters
Lên top