Số ca COVID-19 mới ngày 21.4 tại Hàn Quốc và Trung Quốc ở mức 2 con số

Lên top