Số bệnh nhân COVID-19 tăng trở lại, gây áp lực về hạn chế mới ở Pháp

Số lượng bệnh nhân COVID-19 phải điều trị COVID-19 ở Pháp tăng cao trở lại. Ảnh: AFP
Số lượng bệnh nhân COVID-19 phải điều trị COVID-19 ở Pháp tăng cao trở lại. Ảnh: AFP
Số lượng bệnh nhân COVID-19 phải điều trị COVID-19 ở Pháp tăng cao trở lại. Ảnh: AFP
Lên top