Síp phủ nhận cấp quốc tịch bất hợp pháp, cam kết điều tra

Síp phủ nhận cấp hộ chiếu vàng bất hợp pháp. Ảnh: Ekathimerini
Síp phủ nhận cấp hộ chiếu vàng bất hợp pháp. Ảnh: Ekathimerini
Síp phủ nhận cấp hộ chiếu vàng bất hợp pháp. Ảnh: Ekathimerini
Lên top