Sinovac Trung Quốc thử vaccine giai đoạn 3 đầu tiên thế giới cho trẻ em

Sinovac thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Ảnh: Sinovac
Sinovac thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Ảnh: Sinovac
Sinovac thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Ảnh: Sinovac
Lên top