Sinovac Trung Quốc lên tiếng việc Brazil đình chỉ 12 triệu liều vaccine

Vaccine CoronaVac của Sinovac Trung Quốc. Ảnh: CFP
Vaccine CoronaVac của Sinovac Trung Quốc. Ảnh: CFP
Vaccine CoronaVac của Sinovac Trung Quốc. Ảnh: CFP
Lên top