Sinovac nghiên cứu vaccine mới chống biến thể Delta ở nước ngoài

Vaccine Sinovac. Ảnh: Sinovac
Vaccine Sinovac. Ảnh: Sinovac
Vaccine Sinovac. Ảnh: Sinovac
Lên top