Sinovac của Trung Quốc mở rộng đối tượng thử nghiệm vaccine COVID-19

Sinovac có kế hoạch mở rộng đối tượng thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 vào cuối tháng này. Ảnh: Reuters
Sinovac có kế hoạch mở rộng đối tượng thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 vào cuối tháng này. Ảnh: Reuters
Sinovac có kế hoạch mở rộng đối tượng thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 vào cuối tháng này. Ảnh: Reuters
Lên top