Sinopharm Trung Quốc sẵn sàng cung cấp loại thuốc COVID-19 mới

Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG) là một công ty con của Sinopharm. Ảnh chụp màn hình
Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG) là một công ty con của Sinopharm. Ảnh chụp màn hình
Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG) là một công ty con của Sinopharm. Ảnh chụp màn hình
Lên top