Sinh viên Việt Nam đóng góp 827 triệu USD cho kinh tế Mỹ năm 2020

Một góc Đại học Harvard, Mỹ. Ảnh: Scholarship
Một góc Đại học Harvard, Mỹ. Ảnh: Scholarship
Một góc Đại học Harvard, Mỹ. Ảnh: Scholarship
Lên top