Sinh viên quốc tế rời Mỹ nếu học trực tuyến: Tổn thất lớn không ngờ

Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy học trực tuyến. Ảnh: AFP.
Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy học trực tuyến. Ảnh: AFP.
Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy học trực tuyến. Ảnh: AFP.
Lên top