Sinh viên Mỹ cố tình mắc COVID-19 để kiếm tiền

Đại học Brigham Young-Idaho cảnh báo về việc sinh viên cố tình mắc COVID-19 để hiến huyết tương kiếm tiền. Ảnh: Getty Images
Đại học Brigham Young-Idaho cảnh báo về việc sinh viên cố tình mắc COVID-19 để hiến huyết tương kiếm tiền. Ảnh: Getty Images
Đại học Brigham Young-Idaho cảnh báo về việc sinh viên cố tình mắc COVID-19 để hiến huyết tương kiếm tiền. Ảnh: Getty Images
Lên top