Sinh vật cực nhỏ có sức mạnh bảo vệ phi hành gia trong vũ trụ

Nhiệm vụ tiếp tế hàng hóa SpaceX thứ 22 của NASA. Nguồn: NASA TV
Nhiệm vụ tiếp tế hàng hóa SpaceX thứ 22 của NASA. Nguồn: NASA TV
Nhiệm vụ tiếp tế hàng hóa SpaceX thứ 22 của NASA. Nguồn: NASA TV
Lên top