Sinh vật cổ đại sống dậy sau giấc ngủ 24.000 năm ở Siberia

Luân trùng có sức sống đáng kinh ngạc trong điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: AFP
Luân trùng có sức sống đáng kinh ngạc trong điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: AFP
Luân trùng có sức sống đáng kinh ngạc trong điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: AFP
Lên top