Singapore vạch lộ trình sống chung với COVID-19

Người dân Singapore đeo khẩu trang phòng COVID-19. Ảnh: AFP
Người dân Singapore đeo khẩu trang phòng COVID-19. Ảnh: AFP
Người dân Singapore đeo khẩu trang phòng COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top