Singapore tung gói cứu trợ thứ ba chống dịch COVID-19

Người dân thực thi việc giữ "khoảng cách xã hội". Nguồn: Straits Times.
Người dân thực thi việc giữ "khoảng cách xã hội". Nguồn: Straits Times.
Người dân thực thi việc giữ "khoảng cách xã hội". Nguồn: Straits Times.
Lên top