Singapore triển khai "nhà nổi" cho công nhân tránh dịch COVID-19

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Singapore Khaw Boon Wan tới thăm 1 "nhà nổi" tại cảng Tanjong Pagar. Ảnh: Reuters.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Singapore Khaw Boon Wan tới thăm 1 "nhà nổi" tại cảng Tanjong Pagar. Ảnh: Reuters.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Singapore Khaw Boon Wan tới thăm 1 "nhà nổi" tại cảng Tanjong Pagar. Ảnh: Reuters.
Lên top