Singapore trả tiền để công dân sinh con trong đại dịch COVID-19

Singapore cung cấp tiền cho các bậc cha mẹ sinh con trong đại dịch COVID-19. Ảnh: CNN
Singapore cung cấp tiền cho các bậc cha mẹ sinh con trong đại dịch COVID-19. Ảnh: CNN
Singapore cung cấp tiền cho các bậc cha mẹ sinh con trong đại dịch COVID-19. Ảnh: CNN
Lên top