Singapore tìm ra hỗn hợp thuốc chống được biến thể Delta

Giáo sư Dean Ho dẫn dắt nhóm nghiên cứu tảng IDentif.AI. Ảnh: Đại học Quốc gia Singapore
Giáo sư Dean Ho dẫn dắt nhóm nghiên cứu tảng IDentif.AI. Ảnh: Đại học Quốc gia Singapore
Giáo sư Dean Ho dẫn dắt nhóm nghiên cứu tảng IDentif.AI. Ảnh: Đại học Quốc gia Singapore
Lên top